Ежедневно почистване

Ежедневно почистване

След като направим оглед на Вашите административни помещения и се запознаем с Вашите изисквания, и задание за извършване на услугата за Ежедневно почистване, ние ще Ви предложим екип от хора (имаме изградена картотека от подходящи хора в нашия офис), старателно подбрани от нас и отговарящи напълно, и на Вашите изисквания. Персонала който ще Ви предложим ще бъде професионално обучен и екипиран за да Ви предложим професионална услуга за Ежедневно почистване на вашите помещения. Екипа ни от чистачи, ще е преминал всички необходими инструктажи за работа във Вашата сграда. Тяхното работно време ще бъде напълно съгласувано с Вас в зависимост от ритъма на работа във Вашия обект.

Ежедневните задължения на персонала ще бъдат:

 • Измитане и измиване на твърди подови настилки по офиси, коридори и стълбища сутрин, а така също и регулярно през деня
 • Почистване на лоби и рецепция
 • Почистване на асансьори
 • Забърсване на парапети
 • Избърсване на обзавеждането в офисите и общите части
 • Почистване на офис техниката
 • Измитане и измиване на помощни и сервизни помещения
 • Почистване на кухненските боксове
 • Измиване на чашите
 • Почистване, измиване, дезинфекциране и дезодориране на санитарно-хигиенни помещения с препарати, изхвърляне на отпадъци, измиване на фаянс, санитарния фаянс и тяхната дезинфекция, измиване на вратите в тези помещения
 • Зареждане на санитарните помещения с консумативи сутрин, а така също и регулярно през деня:
  • Тоалетна хартия
  • Кърпи за ръце
  • Течен сапун
 • Измиване на преградните витрини, както и входните части и врати
 • Почистване на изтривалките
 • Почистване на кошчетата и изхвърляне на отпадъците
 • Почистване на ключове, контакти, осветителни тела и др.
 • Почистване на външния район
 • Машинно измитане на външния район по график
 • Ежедневно машинно измиване на подови настилки
 • Почистване на стъкла и витрини по график

Винаги, когато има нужда ние ще включваме в почистването на обекта мобилна група от нашата фирма, професионално екипирана и специализирана, която ще помага на персонала по ежедневното почистване на преференциални за Вас цени!

Мобилната група  за Ежедневно почистване може да извърши следните дейности:

 • Основно почистване свързано с мероприятие, посещение или планови ремонт
 • Реакция при аварийна ситуация – наводнения, аварии, снеговалеж
 • Пране на мокетите
 • Пране на мека мебел
 • Измиване и запечатка на твърди подови настилки по график
 • Шлайфане и полиране на подови настилки
 • Измиване на фасадата до 3.50м.
 • Измиване на цялата фасада – външно с алпинисти
 • Измиване на козирките на входовете пo график
 • Основно измиване на подови настилки и облицовки
 • Снегопочистване и други

Наше задължение ще бъде ежедневно да следим за качественото изпълнение на работата, като за целта ще имаме специален човек /супервайзор/ от нашата фирма за почистване, обучен, значещ и можещ да координира напълно действията на персонала във всеки един момент и ще следи за уплътняването на тяхното работно време. При констатиране на некачествено свършена работа успоредно с Вас, тя трябва да бъде коригирана в рамките на един час. При заявка от Ваша страна за допълнително възлагане на дейности ние се ангажираме да реагираме в рамките на един ден.

Наше задължение ще бъде да обезпечим почистването с всичко необходимо. Ще осигурим професионална почистваща техника. Ще снабдим персонала с работно облекло, лични предпазни средства и всичко необходимо за ежедневната хигиена – професионални камериерски принадлежности – кофи с преси, стирки и мопове, така също и пълна гама почистващи препарати – за подовете в сградата, обезмаслители за паркингите, стъклата, санитарните помещения, обзавеждането и други. Зареждане на санитарните помещения ще става ежедневно при желание от Ваша страна, като необходимото количество и вид на консумативите ще бъде уточнено с Вас. Ще Ви предложим преференциални цени на наши доставчици за тези консумативи.

Ние се задължаваме да поддържаме необходимата бройка на персонала целогодишно, като тя се увеличава в зависимост от нуждите по следния начин: при болничен на някой от персонала за повече от три дни да Ви предлагаме нов човек, за да го замества, същото се отнася и при ползване на отпуските. Това Ви го предлагаме с цел да поддържаме винаги оптимален брой персонал, за да можем да си вършим качествено работата. Задължение на Red Star Services ще бъде своевременно да изплаща на персонала трудовите възнаграждения и осигуровки, като наша грижа ще бъдат, при пенсиониране или уволнение на някой от персонала, всички социални и парични ангажименти. Задължаваме се да даваме инструкции на своите служители по отношение на употребата на всички препарати, оперативни материали и машини, като се вземе предвид риска към хората и имуществото.

Red Star Services ще се задължи да не използва и да не разгласява на трета страна информация, документи и други такива, до които ще има достъп по време на изпълнение на дейността си. За всички въпроси възникнали по време на работа Red Star Services ще има назначен супервайзор, който ще бъде в непосредствена връзка с Вас. Успоредно с ежедневното почистване, извършвано от нашите служители ние Ви предлагаме и нашите услуги за цялостно почистване с цел повишаване нивото на хигиената.

Намерете ни във Фейсбук

Почистващи услуги

Връзка с нас

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Телефон за връзка (задължително)

  Относно (задължително)

  Вашето съобщение (задължително)